O Arabesce

Úvod > O Arabesce

tl_files/webImg/arabeska01.jpg

Úvod

Soukromá baletní škola Arabeska byla založena v roce 2000 a pod vedením Daniely Pokové, bývalé členky baletu ND, působí v Újezdě nad Lesy. Výuka klade důraz na přirozený projev dítěte v pohybu a tanci a vychází ze základů klasického baletu. Mimo klasického a scénického tance se v Arabesce vyučuje tanec moderní (Jazz dance, contemporary), který vede Eva Plocková, pedagog v soukromé taneční konzervatoři v Praze, a step, který učí Marek Mečíř. Kurzy baletu a stepu jsou určeny nejen pro děti, ale mohou je navštěvovat i dospělí!

Význam Arabesky nespočívá v tom, že za rok nebo za dva budete mít doma primabalerínu, ale umožní dětem poznat krásu tance a hudby umocněné pohybem. Prohloubí jejich estetické cítění a naučí je dovednostem, které pozitivně ovlivní a obohatí jejich život.

Hlavním předpokladem pro přijetí do Arabesky je skutečnost, že dítě chce do baletu samo, nebojí se, dobře slyší hudbu a má smysl pro rytmus.
Balet je běh na dlouhou trať a je třeba hodně trpělivosti, píle a nadšení, než se dostaví první viditelné výsledky. Vždyť teprve po 2-3 letech se dítě naučí své tělo ovládat tak, že se může přistoupit k náročnější baletní výuce. Aby se balet nestal pro dítě trápením, ale radostí nesmí chybět mimo píle dostatečné fyzické a duševní předpoklady. Přijímají se děti od 5 let, které dovedou udržet v hodině pozornost.

Aktivity Arabesky

Čtyřikrát v roce se koná baletní představení v Salesiánském divadle v Kobylisích. Jednou měsíčně účinkují vybrané děti ve Smetanově síni Obecního domu v Praze spolu s profesionálními umělci. Několikrát v roce děti absolvovují soutěže pro mladé amatérské tanečníky, kde se umísťují na předních místech. Každý rok v červenci mají děti možnost strávit týden v krásném prostředí v Jizerských horách na baletním soustředění, Kde je čeká, mimo denního tréninku, mnoho her a zábavy.

 


tl_files/webImg/arabeska02.jpgJaké tance se zde vyučují?

  • KLASICKÝ a SCÉNICKÝ (balet)
  • JAZZ DANCE
  • BALET PRO DOSPĚLÉ

Úterní večery patří kurzům baletu pro DOSPĚLÉ, kteří si zde mohou, pří krásné hudbě, zpevnit břišní i zádové svaly, získat štíhlost a ladnost pohybu a celkovou sportovní formu.

Co ten balet vlastně je?

Je to estetická záležitost, kde se mísí sport, tanec, herectví a muzikálnost. Je náročný, má jasně daná pravidla a proto trvá delší dobu, než si jej dítě osvojí a začne tančit. Ale výsledek stojí za to!

Na jakou hudbu tančíme?

Na hudbu klasickou, moderní, muzikálové melodie, evergreeny a jazz.

Pro koho je výuka určená?

Pro děti od pěti let a výše, které se nebojí, mají rády pohyb, dobře cítí hudbu a dovedou udržet pozornost v hodině. Mimo tancování se děti naučí trpělivosti, ohleduplnosti, respektovat práci kolektivu a uvědomí si, že bez snahy a píle ani talent nestačí k dobrému výsledku.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) Vám tímto oznamujeme, že zpracováváme Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte na základě zákonné povinnosti. Osobní údaje zpracováváme v listinné i elektronické podobě.

Výše uvedené Nařízení nám ukládá povinnost informovat Vás, subjekt údajů, o následujících skutečnostech týkajících se zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů:

  • Rozsah zpracování osobních​ údajů je shodný s údaji na přihlášce do kurzu: jméno dítěte, datum narození dítěte, adresa pobytu dítěte, telefon dítěte, email dítěte, kurz pro dítě – název kurzu, období konání kurzu, den a hodina konání kurzu, telefon, jméno a email zákonného zástupce, dále pak fotografie, videa a zvukové záznamy.
  • Účelem zpracování je​ vedení evidence členů spolku a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.), přihláška do kurzu – rozdělení dětí do kurzu dle věku a zkušeností, přiřazení do kurzu dle náplně kurzu, docházka do kurzu, přihláška na soustředění a workshopy, aplikování systému omluv a náhrad jednotlivých lekcí kurzu, evidence plateb za kurz, účetní doklady (příjmové a výdajové pokladní doklady, faktury, atd.). Fotografie, videa a zvukové záznamy zpracováváme za účelem marketingové prezentace (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, apod.), a dalších informačních materiálech.
  • osobní údaje jsou předány organizacím pro registraci na soutěžích v rozsahu - jméno, příjmení, datum narození.
  • Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování(​tedy i po tom, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován). Osobní údaje v listinné podobě zpracováváme v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. po dobu nezbytně nutnou, která je uložena zákonnou povinností.​  
  • Máte právo po Správci požadovat​ přístup k osobním údajům týkající se Vás nebo Vašeho dítěte, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů a to elektronickou formou prostřednictvím e-mailu balet-koncert@email.cz
  • Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu.​  

Děkujeme za Váš čas strávený těmito řádky. V případě Vašich dotazů, nás neváhejte kontaktovat!

Za spolek BALET-KONCERT

Daniela Poková